НЛП Тренинг Център

Единственият международно акредитиран център в България от Международната академия на НЛП треньорите. Променяме бизнеса. Вдъхновяваме личността. Лидерство и промяна.

КУРС „БИЗНЕС НЛП ПРАКТИК С КОУЧИНГ УМЕНИЯ“

Най-ефективният международно акредитиран сертификационен курс в България за коучинг с НЛП, лидерство и мениджмънт умения.

ТРЕНИНГ „ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ“

Висшият пилотаж в комуникацията с коучинг с НЛП в 2 дни.

Мисия

Нашата мисия е да трансформираме личността и чрез нея да променяме средата и бизнеса, да вдъхновяваме и да тренираме в сферата на НЛП и коучинг подхода според най-високите международни стандарти за качество в света.

Коучинг с НЛП

Запознайте се с двата най-мощните подхода в съвременния бизнес, представени в книгата „Коучинг с НЛП“

Какво е коучинг с НЛП?

Какво е невро лингвистично програмиране?

Невро Лингвистичното Програмиране (НЛП) се фокусира върху постигането на максимални резултати в живота чрез реализиране потенциала на човек. Неговите създатели – Джон Гриндер и Ричард Бандлър, моделират стратегиите на успешни и изключителни хора, кодират ги в специфични модели и ни дават възможност да ги прилагаме в личен и професионален план.

НЛП е подход, който изследва връзките между начина, по който работи тялото, физиологията и мозъка на човек (невро), използваните думи и вербално поведение (лингвистично) и моделите на мислене и действие, моделите на поведение (програмиране). НЛП е съвкупност от работещи модели от бизнес и психология, невронауки, лингвистика, когнитивно-поведенчески подход.

Моделите от Коучинг с НЛП могат да се прилагат ефективно във всяка сфера:

  • Бизнес мениджмънт, търговия, преговори, бизнес коучинг
  • Отношения в личен план и възпитание на деца, лайф коучинг
  • Спорт и мотивация на спортисти, коучинг в спорта
  • Преподаване, трениране
  • Човешки ресурси: управление, мотивиране, кариерно планиране

Вижте повече…

карта