НЛП Тренинг Център

Единственият международно акредитиран център в България от Международната академия на НЛП треньорите. Променяме бизнеса. Вдъхновяваме личността. Лидерство и промяна.

КУРС „БИЗНЕС НЛП ПРАКТИК С КОУЧИНГ УМЕНИЯ“

Най-ефективният международно акредитиран сертификационен курс в България за коучинг с НЛП, лидерство и мениджмънт умения.

АКРЕДИТАЦИЯ

НЛП Тренинг Център е акредитиран от Международната Академия на НЛП Треньорите

 

КУРСОВЕ

Бизнес НЛП Практик с коучинг умения

Бизнес НЛП Практик с коучинг умения

Най-ефективният международно акредитиран сертификационен курс в България за коучинг с НЛП, лидерство и мениджмънт умения...

Готови ли сте за най-голямото пътуване
Предстоящ: 07 март 2020 г.
Групата е запълнена!
Повече...  
Бизнес НЛП Мастер практик с коучинг умения

Бизнес НЛП Мастер практик с коучинг умения

Мастер нивото в Невро лингвистичното програмиране е практически курс за висшия пилотаж...

Продължителност: 9 дни
Предстоящ: 31 август 2020 г.
Отстъпка 200 лв. до 31.03.2020 г.
Повече...  
Двудневен курс „Storytelling: Промяна с метафори“

Двудневен курс „Storytelling: Промяна с метафори“

Метафората е най-силният инструмент от Милтън модела и влияе директно на ниво промяна на мисленето, промяна в поведението и възприемането на ситуацията и заобикалящия свят.

Само за НЛП Практици и техните близки!
Продължителност: 2 дни
Предстоящ: 22 – 24 май 2020 г.
Цена: 300 лв. без вкл. ДДС
Повече...  
Ефективна комуникация с НЛП и коучинг умения

Ефективна комуникация с НЛП и коучинг умения

Практическият тренинг „Ефективна комуникация с НЛП и коучинг умения“ дава инструментите и моделите, чрез които човек да управлява и влияе в процеса на комуникация...

Продължителност: 2 дни
Предстоящ: 09 май 2020 г.
Специална отстъпка за група
Повече...  

Мисия

Нашата мисия е да трансформираме личността и чрез нея да променяме средата и бизнеса, да вдъхновяваме и да тренираме в сферата на НЛП и коучинг подхода според най-високите международни стандарти за качество в света.

Коучинг с НЛП

Запознайте се с двата най-мощните подхода в съвременния бизнес, представени в книгата „Коучинг с НЛП“

Какво е коучинг с НЛП?

Какво е Невро-лингвистично програмиране?

Невро-лингвистичното Програмиране (НЛП) се фокусира върху постигането на максимални резултати в живота чрез реализиране потенциала на човек. НЛП е подход, който изследва връзките между начина, по който работи тялото, физиологията и мозъка на човек (невро)използваните думи и вербално поведение (лингвистично) и моделите на мислене и действие, моделите на поведение (програмиране). Коучингът е най-висшата форма на развитие на потенциала. Той е особено работещ в динамичната среда на непрекъснати промени и развиваща се конкуренция, при работа под силен стрес.

Коучингът е креативен процес на партньорство, вдъхновяващ човек да усъвършенства себе си и компанията. Той провокира към намиране на нови възможности и перспективи в екипа и пазара, увеличаване на капацитета на представяне, разгръщане на силата на лидера. Съчетани в едно: Коучинг с НЛП, те дават най-работещите модели за комуникация, промяна и лидерство.

Вижте повече…

карта