Представяне на „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“

Международно акредитиран сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“

Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“ с НЛП треньор Магдалена Николова е посветен на ефективните модели на Невро Лингвистичното Програмиране (НЛП) и на уменията от коучинг подхода. Това е единственият сертификационен курс акредитиран за България от Международната академия на НЛП треньорите на Джон Гриндер, ко-създател на НЛП подхода.

24-то издание

Отстъпка за група от 2-ма и повече!

 

НЛП моделите и коучингът дават практически умения на човек да развива потенциала и ресурсите си, да комуникира с близки и колеги и да организира целите си спрямо ценностите и мотивацията си. Курсът е пътуване в рамките на 3 месеца – към себе си, към разбиране на другите, към намиране на по-добри модели за мислене и действие. В него се тренират умения за комуникация, целеполагане, лидерство и ръководене на екипи, управление на процеси, продажби, преговори, баланс между личен и професионален живот.

Акцентите в курса са в 5 сфери:

 1. Коучинг с НЛП за целеполагане
 2. Коучинг с НЛП за ценности
 3. Коучинг с НЛП за роли в личния и професионалния живот
 4. Коучинг с НЛП за ограничаващи вярвания
 5. Коучинг с НЛП за стратегии и модели на поведение

Моделите и уменията, които ще тренирате в курса ще Ви помогнат:

 • Да структурирате целите си и да мотивирате хората около вас да ви подкрепят
 • Да разбирате в дълбочина мотивите и ценностите зад поведението на колеги и близки
 • Да профилирате хората около вас с цел по-продуктивна комуникация
 • Да комуникирате и убеждавате за смисъла и мотивите на идеите си
 • Да провеждате ефективна коучинг сесия, да практикувате коучинг подход и да предизвиквате промяна
 • Да постигате с лекота целите си чрез ефективни стратегии и действия
 • Да мислите креативно и да сте иновативен

Всеки от нас си задава въпроси като:

 • Има ли модели и умения, чрез които мога да преодолявам предизвикателствата пред мен, да постигам целите си и да реализирам мечтите си?
 • Кои са лимитите, които ме спират и какво мога да постигна, когато ги премахна?
 • Какви резултати мога да получа, когато заменя някои от начините на мислене, действие и поведение, използвани от години от мен, с по-ефективни?
 • Мога ли да общувам така, че със сигурност моите близки, колеги и приятели да ме разбират правилно и коректно и да имаме дълбока и пълноценна комуникация, изградена върху доверие и ценности?
 • Какво мога да променя в начина си на управление, продажби, преговори и отношения с колегите и мениджърите?

… и този курс отговаря именно на тях.

„Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“ е преживяване, в което можете да зададете тези и още по-предизвикателни въпроси, да намерите търсените отговори и да развиете способностите си за комуникация, влияние и промяна на себе си и хората около Вас. Нещо повече – ще имате възможност да развиете коучинг уменията си, да подобрите представянето си в личен и професионален план, да формулирате собствената си стратегия на успех.

„Курсът е отворен към всеки, без значение от предишен опит. Защото вярвам, че всеки от нас има невероятен потенциал, който може да се разкрие чрез правилните въпроси и да ни направи удовлетворени и пълноценни личности! Каня Ви заедно да станем част от предизвикателството „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения!“

Магдалена Николова

НЛП треньор, сертифициран от Джон Гриндер (ко-създател на НЛП), бизнес коуч и организационен психолог

Какво е невро лингвистично програмиране?

Невро лингвистичното програмиране (НЛП) се фокусира върху постигането на максимални резултати в живота чрез реализиране потенциала на човек. Неговите създатели – Джон Гриндер и Ричард Бандлър, моделират стратегиите на успешни и изключителни хора, кодират ги в специфични модели и ни дават възможност да ги прилагаме в личен и професионален план.

НЛП е подход, който изследва връзките между начина, по който работи тялото, физиологията и мозъка на човек (невро), използваните думи и вербално поведение (лингвистично) и моделите на мислене и действие, моделите на поведение (програмиране). НЛП е съвкупност от работещи модели от бизнес и психология, невронауки, лингвистика, когнитивно-поведенчески подход.

Моделите от Коучинг с НЛП могат да се прилагат ефективно във всяка сфера:

 • Бизнес мениджмънт, търговия, преговори, бизнес коучинг
 • Отношения в личен план и възпитание на деца, лайф коучинг
 • Спорт и мотивация на спортисти, коучинг в спорта
 • Преподаване, трениране
 • Човешки ресурси: управление, мотивиране, кариерно планиране

НЛП е модел, водещ човек към ефективна комуникация, автентично лидерство, към реални възможности за реализация. НЛП означава поглед към света отвъд собствената перспектива, комуникация на различни нива, надскачане на лимитите и ограничаващите вярвания, развитие на лидерски потенциал!

Какво е коучинг?

Коучингът е най-висшата форма на развитие на потенциала. Коучингът е съвкупност от умения, помагащи на човек да стигне до решенията и стратегията, необходими за доброто му представянето в работата. Коучингът е  ефективен процес. Той е особено работещ в динамичната среда на непрекъснати промени и развиваща се конкуренция, при работа под силен стрес. Коучингът е креативен процес на партньорство, вдъхновяващ човек да усъвършенства себе си и компанията. Той провокира към намиране на нови възможности и перспективи в екипа и пазара, увеличаване на персоналния и професионалния си капацитет на представяне, разгръщане на силата на лидера.

Модели на трениране: Как протича курсът?

Включени са високо ефективни модели на учене: трениране с бизнес треньор, практика в малки групи и в основната голяма група. Акцентът е поставен и върху индивидуални задачи между модулите, респективно обратна връзка, както и върху провеждане на т.нар. Тренировъчни групи „Коучинг с НЛП с менторство“, в които участниците могат да прилагат самостоятелно моделите. Моделите на трениране включват:

Представяне на всеки от НЛП моделите под формата на демонстрация, подкрепено от практически примери, начин на приложение, възможни сфери на приложение

Интерактивни упражнения за прилагане на моделите. Всеки участник тренира уменията  по три начина:

 1. Чрез наблюдение на демонстрация от треньора
 2. В ролята си на практик/коуч, прилагащ модела върху събеседник
 3. В ролята си на „клиент“, върху когото се прилага моделът/умението

Обратна връзка на групово и индивидуално ниво по време на всяко упражнение

Решаване на практически казуси и симулации (от треньора и от участниците)

Индивидуална подготовка за всеки модул на базата на предварително представени от треньора задачи. Индивидуална високоефективна обратна връзка за изпълнението на индивидуални задачи се дава от треньора

Видео анализ на филми, реклами и други видео материали, съдържащи НЛП модели и коучинг умения

За кого е „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“?

Хората, които успешно прилагат Невро лингвистичното програмиране в практиката си са тези, пожелали да навлязат в света на успешния бизнес опит, добрите практики от психологията, изкуството на ефективната комуникацията. НЛП има реална добавена стойност  в личния живот – разбиране с близките, целеполагане, постигане на мечти и в професионалния живот – управление на екипи и проекти, справяне с конфликти, управление на кризи, водене на преговори, лидерство в компанията. В допълнение участниците добиват и широк практически опит как да бъдат успешни коучове, използвайки НЛП модели и коучинг умения.

„Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“ е за всички Вас, които:

 • Вярвате, че можете да постигнете повече в бизнеса и живота
 • Искате и знаете, че ще успеете да преминете през ограниченията и предизвикателствата
 • Чувствате вътрешната си сила и ресурси и искате да ги развиете максимално
 • Стремите се към постижения в професионалния и личния живот
 • Убедени сте, че можете да увеличите продажбите на компаниите си чрез подобрени умения за продажби и отношения с клиентите
 • Искате  да комуникирате по-ефективно с близки, приятели, колеги и клиенти
 • Искате да сте автентични лидери и мениджъри, да водите и да бъдете следвани, да вдъхновявате чрез мотивационни речи и ефективен модел на целеполагане и делегиране
 • Искате да постигнете баланс между личен и професионален живот, да живеете синхронизирано, поставяйки си реалистични и вдъхновяващи цели
 • Знаете, че можете да създадете креативно пространство за иновации
 • Вярвате, че успехът не е магия и можете да го постигнете с усилия, действия и постоянство

Също така е за Вас, ако сте:

 • Коуч, обучител, ментор, презентатор, специалист по човешки ресурси, искащ да интегрира НЛП модели в практиката си
 • Бизнес мениджър, желаещ да има автентичен стил на лидерство на промяна, мотивация и вдъхновение
 • Мениджър, искащ да прилага коучинг подхода към екипа си
 • Търговец, работещ с клиента в посока избора на оптимален вариант спрямо нужди емоции и желания
 • Родител, искащ да развие потенциала на децата си в посока креативност, право на избор, задълбочено и аналитично мислене, мотивирани решения
 • Спортен треньор, на когото коучинг уменията ще помогнат за ефективно трениране,  развитие на потенциала
 • Човек, искащ да се развива и устремен към Високи постижения

Резултати, които ще постигнете по време на курса

В курса ще усвоите НЛП модели и коучинг умения, чрез които можете да:

 • Поставяте вдъхновяващи и мотивиращи цели, водещи към конкретни резултати
 • Разгръщате способността си да се синхронизирате с околните, да изграждате доверие и комуникация, базирана на хармония
 • Разпознавате силата на невербалната комуникация, комуникирате чрез жестовете и мимиките на тялото
 • Овладеете комуникация на паравербално ниво – тон, скорост, интонация на гласа
 • Усвоите фините детайли на речта, чрез които да завладеете клиенти, събеседници, екипи, аудитория
 • Мислите на ниво процес и на ниво съдържание
 • Разпознавате несъзнателните стратегии на мислене и поведение на хората около Вас
 • Разпознавате ценностите и намеренията на събеседника и построявате комуникацията си спрямо тях
 • Давате конструктивна обратна връзка с насоченост в бъдещето, която предизвиква желание в събеседника за справяне с предизвикателствата
 • Чрез комуникация да намирате ресурсите на събеседника, необходими за достигане на оптимално решение, базирано на собствен опит
 • Придобиете коучинг умения: за изслушване и задаване на въпроси, за предизвикване, за любопитство. Овладеете изкуството на силните въпроси и коучинг моделите
 • Промените собственото си състояние и това на събеседника или аудиторията си
 • Преодолеете ограничаващите вярвания и да сте способни да разгърнете потенциала си
 • Създавате усещане за настояще и бъдеще, да предизвиквате събеседника си да визуализира, да изпитва емоция и да насочва вниманието си в определена от Вас посока

Резултати в дългосрочен план

След края на курса, Вие:

 • Постигате баланс между личен и професионален живот
 • Ставате „агенти на промяната“ (Джон Гриндер), които откриват нови възможности в критични ситуации, постигат мечтите си в бизнеса и живота
 • Преодолявате пречките и предизвикателствата с лекота
 • Комуникирате ефективно с екипа, приятелите и близките си
 • Виждате „глобалната картина“ на стратегическо ниво по време на преговори и едновременно работите с детайлите на оперативно ниво
 • Фокусирате се върху възможностите за избор в дадена ситуация
 • Делегирате на базата на конкретни критерии. Пренасочвате задачи по точни и специфични критерии, които водят до изпълнение на задачата, вдъхвате увереност на колеги, че могат да се справят

Няколко факта, които вярваме, че са причината да сме изключително ефективни:

 1. НЛП Тренинг Център: е първият и единствен сертифициращ център в България, акредитиран от Международната академия на НЛП треньорите (ITA), създадена и водена от Джон Гриндер (ко-създател на НЛП подхода)
 2. Програмата на курса: програмата на сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“ е подготвена според стандартите на Международната академия на НЛП треньорите (ITA) и одобрена лично от Джон Гриндер
 3. Сертификация: двустепенната сертификация в курса се провежда според стандартите на Международна академия на НЛП треньорите (ITA)
 4. Сертификат: сертификатът, който бъдещият НЛП Практик има възможност да получи, е подписан лично от ко-създателя на НЛП Джон Гриндер, от Кармен Ст. Клер, Майкъл Керъл от НЛП Академията в Лондон, Магдалена Николова, НЛП треньор и Юлиян Ернутеану, НЛП треньор и е валиден в целия свят за практикуване на НЛП подхода и за преминаване към следващо ниво на обучение, а именно Мастер Практик. Сертификатът е най-високият документ, който човек може да получи в света за ниво НЛП Практик
 5. Участници: Курсът е уникален с това, че 100% от участниците в него са мотивирани да тренират, споделят казуси, участват в практически упражнения и коучинг сесии и прилагат моделите и уменията.

И най-важното е, че:

 1. НЛП треньор: НЛП треньор на курса е Магдалена Николова. Повече за нея ще намерите ТУК.

Акредитация

Джон Гриндер, ко-създател на НЛП подхода

Джон Гриндер е ко-създател на НЛП. Той е основател на МЕЖДУНАРОДНАТА АКАДЕМИЯ НА ТРЕНЬОРИТЕ НА НЛП, професор по лингвистика и чрез презентациите си, тренингите и консултирането на проекти в световен мащаб, той трансформира света.

„Има множество организации, които провеждат обучения по НЛП. Преди няколко години с Кармен Ст. Клер и Майкъл Керъл от НЛП Академията в Лондон, определихме най-високите стандарти за тренинг в областта на НЛП и основахме Международна академия на треньорите на НЛП (International Trainers Academy of NLP – ITA). За последните  години разработихме поредица от тренинг курсове, за да създадем НЛП треньори, които притежават необходимите компетенции, познания и сериозен опит, за да предлагат и провеждат НЛП тренинги с най-високо качество. Това означава, че всеки, сертифициран от Международната академия на НЛП треньорите (ITA), преминава през тежки изпити, буквално бих казал през огъня, за да стане НЛП треньор. Нашият подпис на сертификата е нашата гаранция към пазара, че НЛП треньорът е високо квалифициран да предава НЛП моделите на всеки човек, проявил интерес в областта.“

НЛП Тренинг Център е единственият акредитиран в България сертифициращ център от Международна академия на НЛП треньорите

НЛП асистенти

Във всеки модул асистентите подпомагат процеса на трениране на НЛП моделите и коучинг уменията и споделят личен опит от приложението на НЛП и коучинг умения в практиката.  Асистентите в сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“ са избрани спрямо следните критерии:

 • Сертифициран НЛП Практик от НЛП Тренинг Център
 • Сертифициран НЛП Мастер Практик от НЛП Тренинг Център
 • Практикуващ НЛП моделите в бизнес среда

Място на провеждане

Залата на НЛП Тренинг Център се намира в кв. Бояна, в полите на Витоша. Тя е уютна, светла и предлага предразполагаща бизнес обстановка за провеждането на курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“. Участниците по време на модулите ще разполагат с всички необходими ресурси като:

 • Тераси с прекрасна гледка към Витоша
 • Зелена градина за почивките
 • Допълнителна зала за провеждане на кафе паузите
 • Коучинг кабинет, за провеждане на коучинг сесии с менторство
 • Плазмен екран и флипчарт, класьори, материали и т.н.
 • Адрес: 1618 София, Бояна, ул. Маринковица 7А

Времеви и финансови параметри

Тренинг дни: 12 дни

Дати на провеждане: от октомври 2021 г. до януари 2022 г.

 • 1 модул – 23 и 24 октомври 2021 г. от 10:00 ч. до 17:00 ч.
 • 2 модул – 06 и 07 ноември 2021 г. от 10:00 ч. до 17:00 ч.
 • 3 модул – 20 и 21 ноември 2021 г. от 10:00 ч. до 17:00 ч.
 • 4 модул – 04 и 05 декември 2021 г. от 10:00 ч. до 17:00 ч.
 • 5 модул – 11 и 12 декември 2021 г. от 10:00 ч. до 17:00 ч.
 • 6 модул – 08 и 09 януари 2022 г. от 10:00 ч. до 17:00 ч.

Финансови параметри: 1 800 лв. (без вкл. ДДС).

*В цената се включват: общо 12 дни с включен процес на сертификация, класьор на участника, допълнителни материали, ползване на НЛП и коучинг библиотеката, участие в тренировъчни групи, индивидуална обратна връзка по имейл на индивидуални задачи.

*В цената не е включена стойността на сертификата (подписан лично от ко-създателя на НЛП Джон Гриндер, от Кармен Ст. Клер, Майкъл Керъл от НЛП Академията в Лондон и Магдалена Николова, НЛП треньор, в размер на 270 лв. (без вкл. ДДС) заедно с пощенските разходи по доставянето му.

Сертификатът е валиден в целия свят за практикуване на НЛП подхода. Той може да се заплати и получи само от участници, решили да преминат през сертификация и успешно положили 2 части на изпита.

Отстъпки:

 • Отстъпка при записване на група
 • Специална цена при записване на един и същ участник в две или повече сертификационни програми
 • При повторно изкарване на сертификационни програми „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“ или „Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения“ – отстъпка на стойност 50% от регулярната цена за такса участие

Разсрочено плащане: възможно е на 2 или 3 равни вноски

Плащане: банков път при издаване на проформа фактура

*  Условия за отмяна или прехвърляне на участие:


 • Ако сте възпрепятствани да посетите сертификационната програма, в която сте се записали (заплатили първа вноска или цялата сума за такса участие), моля да се свържете с екипа на НЛП Тренинг Център на: info@nlpcenter.org не по-късно от 30 дни преди старта на програмата. Така, ние ще можем, еднократно, да прехвърлим участието Ви за следващо издание или друга програма
 • Ако отмяната на участие или заявката за прехвърлянето му, се случат в срок по-малък от 30 дни преди началото на програмата, Вие дължите неустойка в размер на 30% от стойността на таксата за участие, която ще удържим от реализираното от Вас плащане при записването
 • При прекъсване на участие и/или заявка за прехвърлянето му, за следващо издание, по време на стартирала сертификационна програма, неустойката е в размер на 30 % от стойността на такса участие

Цялата информация за курса, както и подробна програма, можете да получите на: info@nlpcenter.org или ни се обадете на 02 955 52 71