Вътрешно фирмени тренинги с НЛП подход

НЛП Тренинг Център провежда курсовете и тренинг програми с НЛП подход в компании с техните лидери, мениджъри и служители. Целта е усъвършенстване и придобиване на нови умения за комуникация, ръководене на екипи и стратегии за постигане на резултати.

Тренингите на НЛП Тренинг Център са базирани на НЛП подхода и коучинг подхода. Екипът ни подготвя курсовете според специфичните нужди на компанията и екипа. 

Областите, в които екипът на НЛП Тренинг Център провежда корпоративни курсове и тренинги:

 • Лидерство за мениджъри с НЛП. Управление на състоянието и комуникацията на лидера.
 • Комуникационни умения с НЛП
 • Тренинг Комуникация с НЛП за финансисти
 • Търговски умения  и умения за продажби с НЛП модели
 • Събиране на вземания за колекторски компании с НЛП модели
 • Събиране на просрочени задължения чрез комуникация с НЛП
 • Обслужване на клиенти на живо и по телефон. Убеждаваща комуникация с НЛП
 • Умения за целеполагане и делегиране  в организацията с НЛП. Условия за добре  формулирана цел и постигане на устойчиви резултати
 • Извличане и структуриране на процеси и стратегии  в компанията с НЛП подход
 • Презентационни умения с НЛП. Умението да бъдем вдъхновяващ презентатор и да управляваме състоянието и представянето си по време на презентация
 • Маркетинг и реклама с НЛП. Гуерила маркетинг
 • Бизнесмедиация и водене на преговори с НЛП. Управление на конфликти и спорове с НЛП
 • Постигане на синхрон в екипа с НЛП
 • Управление на знанието и компетенциите с НЛП подход
 • Високи постижения в спорта с НЛП

Всички тренинги и курсове на НЛП Тренинг Център могат да бъдат проведени на следните езици:

 • Български език
 • Английски език
 • Френски език

За повече информация можете да разгледате специализирания ни сайт за вътрешно фирмени тренинги и бизнес коучинг www.mlc-consult.com и да ни се обадите на тел. 02 955 52 71.