НЛП Тренинг Център

НЛП Тренинг Център

Единственият международно акредитиран център в България от Международната академия на НЛП треньорите. Променяме бизнеса. Вдъхновяваме личността. Лидерство и промяна.