Академия за деца

Академия за деца

След 12 години в бизнес среда, ние специалистите от НЛП Тренинг Център решихме да създадем програма за деца, в която са включени основните умения, необходими за реализацията на всяка личност в 21 век.!

Уменията, които са застъпени в Академията ще позволят на Вашите деца свободно да се изразяват пред други хора, да минимизират стреса от говоренето пред публика. Всички ние знаем, че това е качество, присъщо на успешните хора в съвременния свят.

Независимо дали говорим пред класа си, пред учител, а след години представяме себе си по време на интервю за работа или правим корпоративни презентации, това е умението, чрез което можем да бъдем забелязани и да се отличим от другите. Важният фактор за развитието на това умение е да стартираме процеса в ранна детска възраст, за да стане за нас част от комуникационната ни стратегия.

В програмата са застъпени различни упражнения за комуникация, които ще подпомогнат децата Ви да направят разликата между комуникация на ниво процес и на ниво съдържание, така че да успяват да предадат сбито всяка информация, включвайки само опорните точки, но също така да успеят да разгърнат всяка идея и да я представят максимално подробно в зависимост от житейската ситуация.

По време на Академията ще работим с децата за осъзнаване на собствените им емоции и за това, колко е важно да могат сами да определят собственото си състояние. Това са истински успешните възрастни, онези, които познават себе си и съумяват да контролират емоциите си, без да ги потискат.

Като част от програмата е включен модул за развитие на креативното мислене, в който под формата на игри и различни активности ще покажем на децата, колко е важно да излезеш от рамката, колко е важно да можеш да мислиш и действаш креативно и по какъв начин това помага на всяко едно ниво в житейски план.

Разработихме модул за деца, който да обхване финансовата им култура, както и уменията им да се справят сами със собствената си прехрана. Ще говорим с тях за важността да бъдат финансово разумни. Същевременно ще обсъдим кои са онези храни, които са полезни за тях, под формата на игра с въпроси и отговори.

Във всеки от дните сме предвидили физически активности на открито.

В програмата са включени модули за:

  • Умения за презентиране
  • Комуникация
  • Емоционална интелигентност
  • Креативност
  • Развитие на самостоятелност и инициатива

Възрастова група: 9 г. – 14 г. в група до 10 деца

Продължителност: 5 дни

Дати на провеждане: 01 до 05 (вкл.) юли 2019 г.

Време на провеждане: 09:00 ч. – 13:00 ч., разпределени в 4 учебни часа по 40 мин. в зала, време за междучасия, физически активности и неформално общуване

Място на провеждане: гр. София, ул. „Маринковица“ 7А

Екип: Лили Василева, специалист психолог с педагогическа правоспособност

Финансова инвестиция: 490 лв. (без вкл. ДДС)*

*В посочената цена са включени: материали, храна (леки закуски, сандвичи, плодове), напитки (вода)

За записване и подробна информация можете да се свържете с нас на: info@nlpcenter.org или ни се обадете на: 02 955 52 71