Какво е невро лингвистично програмиране?

Невро Лингвистичното Програмиране (НЛП) се фокусира върху постигането на максимални резултати в живота чрез реализиране потенциала на човек. Неговите създатели – Джон Гриндер и Ричард Бандлър, моделират стратегиите на успешни и изключителни хора, кодират ги в специфични модели и ни дават възможност да ги прилагаме в личен и професионален план.

НЛП е подход, който изследва връзките между начина, по който работи тялото, физиологията и мозъка на човек (невро), използваните думи и вербално поведение (лингвистично) и моделите на мислене и действие, моделите на поведение (програмиране). НЛП е съвкупност от работещи модели от бизнес и психология, невронауки, лингвистика, когнитивно-поведенчески подход.

Моделите от Коучинг с НЛП могат да се прилагат ефективно във всяка сфера:

 • Бизнес мениджмънт, търговия, преговори, бизнес коучинг
 • Отношения в личен план и възпитание на деца, лайф коучинг
 • Спорт и мотивация на спортисти, коучинг в спорта
 • Преподаване, трениране
 • Човешки ресурси: управление, мотивиране, кариерно планиране

НЛП е модел, водещ човек към ефективна комуникация, автентично лидерство, към реални възможности за реализация. НЛП означава поглед към света отвъд собствената перспектива, комуникация на различни нива, надскачане на лимитите и ограничаващите вярвания, развитие на лидерски потенциал!

Какво е коучинг?

Коучингът е най-висшата форма на развитие на потенциала. Коучингът е съвкупност от умения, помагащи на човек да стигне до решенията и стратегията, необходими за доброто му представянето в работата. Коучингът е  ефективен процес. Той е особено работещ в динамичната среда на непрекъснати промени и развиваща се конкуренция, при работа под силен стрес. Коучингът е креативен процес на партньорство, вдъхновяващ човек да усъвършенства себе си и компанията. Той провокира към намиране на нови възможности и перспективи в екипа и пазара, увеличаване на персоналния и професионалния си капацитет на представяне, разгръщане на силата на лидера.

За кого е Коучинг с НЛП?

Хората, които успешно прилагат Невро Лингвистичното Програмиране в практиката си са тези, пожелали да навлязат в света на успешния бизнес опит, добрите практики от психологията, изкуството на ефективната комуникацията. НЛП има реална добавена стойност  в личния живот – разбиране с близките, целеполагане, постигане на мечти и в професионалния живот – управление на екипи и проекти, справяне с конфликти, управление на кризи, водене на преговори, лидерство в компанията. В допълнение участниците в НЛП курсовете и индивидуалните коучинг сесии с НЛП добиват и широк практически опит как да бъдат успешни коучове, използвайки НЛП модели и коучинг умения.

Коучинг с НЛП е за всички Вас, които:

 • Вярвате, че можете да постигнете повече в бизнеса и живота
 • Искате и знаете, че ще успеете да преминете през ограниченията и предизвикателствата
 • Чувствате вътрешната си сила и ресурси и искате да ги развиете максимално
 • Стремите се към постижения в професионалния и личния живот
 • Убедени сте, че можете да увеличите продажбите на компаниите си чрез подобрени умения за продажби и отношения с клиентите
 • Искате  да комуникирате по-ефективно с близки, приятели, колеги и клиенти
 • Искате да сте автентични лидери и мениджъри, да водите и да бъдете следвани, да вдъхновявате чрез мотивационни речи и ефективен модел на целеполагане и делегиране
 • Искате да постигнете баланс между личен и професионален живот, да живеете синхронизирано, поставяйки си реалистични и вдъхновяващи цели
 • Знаете, че можете да създадете креативно пространство за иновации
 • Вярвате, че успехът не е магия и можете да го постигнете с усилия, действия и постоянство

Също така е за Вас, ако сте:

 • Коуч, обучител, ментор, презентатор, специалист по човешки ресурси, искащ да интегрира НЛП модели в практиката си
 • Бизнес мениджър, желаещ да има автентичен стил на лидерство на промяна, мотивация и вдъхновение
 • Мениджър, искащ да прилага коучинг подхода към екипа си
 • Търговец, работещ с клиента в посока избора на оптимален вариант спрямо нужди емоции и желания
 • Родител, искащ да развие потенциала на децата си в посока креативност, право на избор, задълбочено и аналитично мислене, мотивирани решения
 • Спортен треньор, на когото коучинг уменията ще помогнат за ефективно трениране,  развитие на потенциала
 • Човек, искащ да се развива и устремен към Високи постижения

Резултати, които се постигат с коучинг с НЛП по време на курсове

Когато практикувате моделите от Коучинг с НЛП в професионален план, с екипа си, по време на срещи, преговови или в личен план може да:

В курса ще усвоите НЛП модели и коучинг умения, чрез които можете да:

 • Поставяте вдъхновяващи и мотивиращи цели, водещи към конкретни резултати
 • Разгръщате способността си да се синхронизирате с околните, да изграждате доверие и комуникация, базирана на хармония
 • Разпознавате силата на невербалната комуникация, комуникирате чрез жестовете и мимиките на тялото
 • Овладеете комуникация на паравербално ниво – тон, скорост, интонация на гласа
 • Усвоите фините детайли на речта, чрез които да завладеете клиенти, събеседници, екипи, аудитория
 • Мислите на ниво процес и на ниво съдържание
 • Разпознавате несъзнателните стратегии на мислене и поведение на хората около Вас
 • Разпознавате ценностите и намеренията на събеседника и построявате комуникацията си спрямо тях
 • Давате конструктивна обратна връзка с насоченост в бъдещето, която предизвиква желание в събеседника за справяне с предизвикателствата
 • Чрез комуникация да намирате ресурсите на събеседника, необходими за достигане на оптимално решение, базирано на собствен опит
 • Придобиете коучинг умения: за изслушване и задаване на въпроси, за предизвикване, за любопитство. Овладеете изкуството на силните въпроси и коучинг моделите
 • Промените собственото си състояние и това на събеседника или аудиторията си
 • Преодолеете ограничаващите вярвания и да сте способни да разгърнете потенциала си
 • Създавате усещане за настояще и бъдеще, да предизвиквате събеседника си да визуализира, да изпитва емоция и да насочва вниманието си в определена от Вас посока

И още да:

 • Постигате баланс между личен и професионален живот
 • Ставате „агенти на промяната“ (Джон Гриндер), които откриват нови възможности в критични ситуации, постигат мечтите си в бизнеса и живота
 • Преодолявате пречките и предизвикателствата с лекота
 • Комуникирате ефективно с екипа, приятелите и близките си
 • Виждате „глобалната картина“ на стратегическо ниво по време на преговори и едновременно работите с детайлите на оперативно ниво
 • Фокусирате се върху възможностите за избор в дадена ситуация
 • Делегирате на базата на конкретни критерии. Пренасочвате задачи по точни и специфични критерии, които водят до изпълнение на задачата, вдъхвате увереност на колеги, че могат да се справят