За нас

НЛП Тренинг Център е първият и единствен акредитиран НЛП център в България от Международната Академия на НЛП треньорите (ITA), създадена и водена от Джон Гриндер (ко-създател на НЛП). Компанията е основана през 2009 г. от Магдалена Николова. Тя е НЛП Треньор, сертифициран от Джон Гриндер, бизнес коуч  и организационен психолог, която споделя, че:  

„Нашата мисия е да трансформираме личността и чрез нея да променяме бизнеса, да вдъхновяваме и да тренираме в сферата на НЛП и коучинг подхода според най-високите международни стандарти за качество в света. Ето защо сертификационните програми на НЛП Тренинг Център са подготвени за личности, желаещи да се развиват, за лидери, желаещи да оптимизират средата в организацията и да стимулират лидерството. Всяка една от програмите на НЛП Тренинг Център е структурирана според най-високите стандарти за обучение в света в сферата на НЛП подхода.“

Защо да изберете НЛП Тренинг Център?

НЯКОЛКО ФАКТА, КОИТО ВЯРВАМЕ, ЧЕ СА ПРИЧИНАТА ДА СМЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЕФЕКТИВНИ:

  1. НЛП Тренинг Център: е първият и единствен сертифициращ център в България, акредитиран от Международната Академия на НЛП Треньорите (ITA), създадена и водена от Джон Гриндер (ко-създател на НЛП подхода)
  2. Програмата на курса: програмата на сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“ е подготвена според стандартите на Международната Академия на НЛП Треньорите (ITA) и одобрена лично от Джон Гриндер
  3. Сертификат: сертификатът, който бъдещият НЛП Практик получава, е подписан лично от косъздателя на НЛП Джон Гриндер, от Кармен Ст. Клер, Майкъл Керъл от НЛП Академията в Лондон, Магдалена Николова, НЛП Треньор и Юлиян Ернутеану, НЛП Треньор и е валиден в целия свят за практикуване на НЛП подхода и за преминаване към следващо ниво на обучение, а именно Мастер Практик. Сертификатът е най-високият документ, който човек може да получи в света за ниво НЛП Практик
  4. Участници: Курсът е уникален с това, че 100% от участниците в него са мотивирани да тренират, споделят казуси, участват в практически упражнения и коучинг сесии и прилагат моделите и уменията.

И най-важното е, че:

  1. НЛП Треньор: НЛП треньор на курса е Магдалена Николова. Повече за нея в следващите страници…

 


 

NLP Training Center is the first and only certified NLP Center in Bulgaria by the International Academy of NLP Coaches (ITA), created and led by John Grinder (co-creator of NLP).

The NLP Training Center provides the Bulgarian business with the highest quality NLP training programs in the country, designed and structured to the highest standards of NLP training in the world. The NLP Training Center organizes open certification courses where 70% of the participants are executives and managers trained by highly qualified coach Magdalena Nikolova. She is the only NLP trainer in Bulgaria, certified personally by the co-creator of NLP John Grinder. She hold a MA in Organizational psychology and is alsoaccredited certified business coach by the International coaching federation (ICF). Magdalena shares her 10+ professional coaching and consulting experience with the participants while training them in the NLP certification programs. They acquire skills for communication, goal setting, delegation, coaching, and improve their competences of leaders, managers, project managers, advertisers, bankers, marketers, lecturers, etc.

“Our mission is to transform the personality and through it to change the environment and the business, to inspire and train in the sphere of the two most powerful approaches in modern business NLP and coaching, according to the highest international quality standards in the world. The International Academy of NLP Coaches give full support to the establishment and conduct of the NLP Training Center courses, approve the programs, learning materials and the certification process of the Business NLP Practitioner with coaching Skills.“