Приключението продължава с висшия пилотаж в НЛП – моделиране на съвършенство и Висшият пилотаж в коучинг, профилиране и вдъхновяващи презентации!

02 септември 2024г.

с Магдалена Николова

регистрирай се

Сертификационна лидерска програма „Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения” е Мастер нивото в областта на Невро лингвистичното програмиране. В нея участниците научават как да работят на ниво ценности в сесии за дълбока промяна, как да използват ефективни комуникационни модели за интервенция в системата от убеждения и да взаимодействат със себе си и околните, разпознавайки безсъзнателните сортиращи филтри, които влияят върху поведението и мисленето на човек.

Това е пътуване, насочено към хората, които искат, могат и вече прилагат НЛП в бизнеса, продажбите, комуникацията, маркетинга и лидерството. „Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения“ е отворен за всеки, преминал програма „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“. „Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения“ ни води към ефективната комуникация, автентичното лидерство, към страхотните постижения в процеса на презентиране. Той е за всеки, приел предизвикателството да се усъвършенства като човек и като професионалист!

По време на сертификационна лидерска програма „Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения“ ще усвоите специфични умения и ще научите:

Модул 1Коучинг с НЛП за целеполагане. Преговор на уменията и моделите от ниво „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“. Преговор на умения и модели от коучинг с НЛП за целеполагане

Модул 2Коучинг с НЛП за ограничаващи вярвания. Модели за препрограмиране на вярвания и убеждения в личен и професионален план

Модул 3Коучинг с НЛП за идентитет и роли. Модел за идентифициране на реален и идеален идентитет на Маршал Голдсмит, Неврологични нива на Робърт Дилтс, Модели за пълноценно действие в различните роли от живота – ролите на лидер, на иноватор, на родител, на член от екип. Идентитет и позициониране на личността

Модул 4. Коучинг с НЛП за ценности. Модели и умения за дефиниране на визия, мисия. Модели за извличане на ценности. Умения за изказ на ниво ценности в корпоративна и лична среда. Сесии за взимане на решение според приоритета спрямо ценностите

Модул 5. Коучинг с НЛП за стратегии. Модели за извличане и оптимизиране на стратегия на компания и на личност. Планиране на стратегия, оптимизация, дефиниране на рискове и на резервни варианти за действие. Сесии за промяна на неефективните стратегиите на мислене на личността

Модул 6. Моделиране. Процес на моделиране с НЛП, усвояване на умения чрез моделиране. Управление на знанието. Скрито и явно знание. Умения за работа със скрито знание. Умения за дефиниране на код на умения и умения за разкодиране на скрито знание

Модул 7. НЛП Нов Код. Модели на Нов Код. Влизане в състояние на Високи постижения. Промяна на състоянието на личността при презентиране, спортни състезания, важни моменти в личен и професионален план. Сесии за промяна на състоянието

Модул 8. НЛП Мета-Програми. Профилиране на личността и на събеседника с Мета-Програми. Умения за промяна на Мета-Програми

Модул 9. Комуникация за промяна с НЛП модели. 12 лингвистични модела за промяна на личността. Милтън модел, Мета модел, Вербален пакет (преговор от ниво Практик) и 9 нови модела за промяна на актуалната ситуация на личността. Намиране на грешки в логическите връзки при мисленето на човек чрез изказа му, извличане на изтрита, изкривена или генерализирана информация. Модел Вербална ловкост

Модул 10Практически модул с асистенти. Модул за трениране на усвоените НЛП модели, техники и коучинг умения, от ниво НЛП Мастер Практик, с подпомагане от НЛП асистенти. Участниците в лидерската програма имат възможност да се упражняват чрез практикуване на моделите, техниките и уменията, в ролите на коуч, клиент и наблюдател. Целта на модула е участниците да получат отговори на възникнали въпроси в процеса на упражняване и да затвърдят уменията си

Модул 11. Сертификация

  • Сесия с коучинг с НЛП за дълбока промяна с клиент
  • Индивидуален проект: презентация във 4MAT система с моделиране

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА В НЛП?

Треньор: Магдалена Николова, първо поколение НЛП треньор, лично сертифициран от Джон Гриндер (ко-създател на НЛП). Профил на Магдалена, сертификация и акредитация може да прочете ТУК.

Място на провеждане: Тренинг зала на НЛП Център, ул. Маринковица 7А

Максимален размер на групата: 20 участници

Продължителност: 11 дни

Септември до октомври 2024 г.

  • Трениране – от 02 до 08 септември 2024 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.
  • Практически модул с асистенти – 14 и 15 септември 2024 г. от 10:00 ч. до 17:00 ч.
  • Сертификация – 28 и 29 септември 2024 г. от 10:00 ч. до 17:00 ч.

Инвестиция: 2700 лв. (без вкл. ДДС)

* В цената се включва процесът на сертификация и материалите за участника

При записване до 28.04.2024 г. – 2 500 лв. (без вкл. ДДС), за участници от сертификационна лидерска програма „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“, стартираща на 10 февруари 2024 г. Условията са валидни при плащане на първа вноска или цялата сума преди посочената дата

  • Специална цена при записване на един и същ участник в две или повече сертификационни програми
  • Отстъпка от регулярната такса за участие при повторно изкарване на сертификационни програми „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“ или „Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения“

Плащане: По банков път след издаване на проформа фактура

Условия за отмяна или прехвърляне на участие:

  • Ако сте възпрепятствани да посетите сертификационната програма, в която сте се записали (заплатили първа вноска или цялата сума за такса участие), моля да се свържете с екипа на НЛП Център на: info@nlpcenter.org не по-късно от 60 дни преди старта на програмата. Така, ние ще можем, еднократно, да прехвърлим участието Ви за следващо издание или да върнем с кредитно известие инвестираната от Вас сума
  • Ако отказът от участие е в срок по-малък от 60 дни преди началото на програмата, Вие ще дължите неустойка в размер на 30% от стойността на таксата за участие, която ще удържим от реализираното от Вас плащане при записването Ви в програмата
  • При прекъсване на участие и/или заявка за прехвърлянето му за следващо издание, по време на стартирала вече програма, неустойката е в размер на 50 % от стойността на такса участие