Приключението продължава с висшия пилотаж в НЛП – моделиране на съвършенство и Висшият пилотаж в коучинг, профилиране и вдъхновяващи презентации!

05 септември 2022 г.

с Магдалена Николова

регистрирай се

Сертификационен курс „Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения” е Мастер нивото в областта на Невро лингвистичното програмиране. В курса участниците научават как да работят на ниво ценности в сесии за дълбока промяна, как да използват ефективни комуникационни модели за интервенция в системата от убеждения и да взаимодействат със себе си и околните, разпознавайки безсъзнателните сортиращи филтри, които влияят върху поведението и мисленето на човек.

Това е пътуване, насочено към хората, които искат, могат и вече прилагат НЛП в бизнеса, продажбите, комуникацията, маркетинга и лидерството. „Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения“ е отворен за всеки, преминал сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“. „Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения“ ни води към ефективната комуникация, автентичното лидерство, към страхотните постижения в процеса на презентиране. Той е за всеки, приел предизвикателството да се усъвършенства като човек и като професионалист!

По време на сертификационен курс „Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения“ ще усвоите специфични умения и ще научите:

МОДУЛ 1. Коучинг с НЛП за целеполагане. Преговор на уменията и моделите от ниво „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“. Преговор на умения и модели от коучинг с НЛП за целеполагане.

МОДУЛ 2. Коучинг с НЛП за ограничаващи вярвания, модели за препрограмиране на вярвания и убеждения в личен и професионален план.

МОДУЛ 3. Коучинг с НЛП за идентитет и роли. Модел за идентифициране на реален и идеален идентитет на Маршал Голдсмит, Неврологични нива на Робърт Дилтс, Модели за пълноценно действие в различните роли от живота – ролите на лидер, на иноватор, на родител, на член от екип. Идентитет и позициониране на личността.

МОДУЛ 4. Коучинг с НЛП за ценности. Модели и умения за дефиниране на визия, мисия. Модели за извличане на ценности. Умения за изказ на ниво ценности в корпоративна и лична среда. Сесии за взимане на решение според приоритета спрямо ценностите.

МОДУЛ 5. Коучинг с НЛП за стратегии. Модели за извличане и оптимизиране на стратегия на компания и на личност. Планиране на стратегия, оптимизация, дефиниране на рискове и на резервни варианти за действие. Сесии за промяна на неефективните стратегиите на мислене на личността.

МОДУЛ 6. Моделиране. Процес на моделиране с НЛП, усвояване на умения чрез моделиране. Управление на знанието. Скрито и явно знание. Умения за работа със скрито знание. Умения за дефиниране на код на умения и умения за разкодиране на скрито знание.

МОДУЛ 7. НЛП Нов код. Модели на Нов код. Влизане в състояние на Високи постижения. Промяна на състоянието на личността при презентиране, спортни състезания, важни моменти в личен и професионален план. Сесии за промяна на състоянието с моделите на НАСА, Ефективна среща, Котви.

МОДУЛ 8. НЛП Мета програми. Профилиране на личността и на събеседника с Мета програми. Умения за промяна на мета програми.

МОДУЛ 9. Комуникация за промяна с НЛП модели. 12 лингвистични модела за промяна на личността. Милтън модел, Мета модел, Вербален пакет (преговор от ниво Практик) и 9 нови модела за промяна на актуалната ситуация на личността. Намиране на грешки в логическите връзки при мисленето на човек чрез изказа му, извличане на изтрита, изкривена или генерализирана информация. Модел Вербална ловкост.

МОДУЛ 10. Подготовка за сертификация.
Сесия с коучинг с НЛП за дълбока промяна с продължителност 2 ч., с включени всички модели от ниво НЛП Практик и ниво НЛП Мастер Практик.
Индивидуален проект: презентация във 4MAT система с моделиране с представяне на презентационни умения от Висшия пилотаж в НЛП: система за презентиране, подготовка на аудиторията, сканиране на личностите в аудиторията, анализ, провеждане на презентацията в няколко фази, използване на Нов код в презентация, закриване. Съдържание на презентацията: по критерии от процес на моделиране.

МОДУЛ 11. Практически модул с асистенти.
Модул за трениране на усвоените НЛП модели, техники и коучинг умения, от ниво НЛП Мастер Практик, с подпомагане от НЛП асистенти. Участниците в курса имат възможност да се упражняват чрез практикуване на моделите, техниките и уменията, в ролите на коуч, клиент и наблюдател. Целта на модула е участниците да получат отговори на възникнали въпроси в процеса на упражняването и да затвърдят уменията си.

СЕРТИФИКАЦИЯ:

 1. Сесия с коучинг с НЛП за дълбока промяна с клиент
 2. Индивидуален проект: презентация във 4MAT система с моделиране

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА В НЛП?

Треньор: Магдалена Николова, първо поколение НЛП треньор, лично сертифициран от Джон Гриндер (ко-създател на НЛП). Профил на Магдалена, сертификация и акредитация може да прочете ТУК.

Място на провеждане: Тренинг зала на НЛП Тренинг Център, ул. Маринковица 7А

Максимален размер на групата: 20 участници

Продължителност: 11 дни

Септември до октомври 2022 г.

 • Трениране – от 05 до 11 септември 2022 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.
 • Модул с асистенти – 17 и 18 септември 2022 г. от 10:00 ч. до 17:00 ч.
 • Сертификация – 01 и 02 октомври 2022 г. от 10:00 ч. до 17:00 ч.

Инвестиция: 2000 лв. (без вкл. ДДС)

*В цената се включва процесът на сертификация и материалите за участника

 • Ексклузивна отстъпка от 200 лв.
  При записване до 09.01.2022 г. – 1 800 лв. (без вкл. ДДС), за участници от сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“, стартиращ на 23 октомври 2021 г. Условията са валидни при плащане на първа вноска или цялата сума преди посочената дата.
 • Ексклузивна отстъпка от 200 лв
  При записване до 10.04.2022 г. – 1 800 лв. (без вкл. ДДС), за участници от сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“, стартиращ на 05 февруари 2022 г. Условията са валидни при плащане на първа вноска или цялата сума преди посочената дата.
 • Специална цена при записване на един и същ участник в две или повече сертификационни програми
 • Отстъпка от регулярната такса за участие при повторно изкарване на сертификационни програми „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“ или „Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения“

Плащане: По банков път след издаване на проформа фактура

Условия за отмяна или прехвърляне на участие:

 • Ако сте възпрепятствани да посетите сертификационната програма, в която сте се записали (заплатили първа вноска или цялата сума за такса участие), моля да се свържете с екипа на НЛП Тренинг Център на: info@nlpcenter.org не по-късно от 30 дни преди старта на програмата. Така, ние ще можем, еднократно, да прехвърлим участието Ви за следващо издание или друга програма
 • Ако отмяната на участие или заявката за прехвърлянето му, се случат в срок по-малък от 30 дни преди началото на програмата, Вие дължите неустойка в размер на 30% от стойността на таксата за участие, която ще удържим от реализираното от Вас плащане при записването
 • При прекъсване на участие и/или заявка за прехвърлянето му, за следващо издание, по време на стартирала сертификационна програма, неустойката е в размер на 30 % от стойността на такса участие