Коучинг с НЛП за изпълнителни директори

Стратегическо мислене и умения за управление на организации на ниво изпълнителен директор и борд на директорите.

Бизнес коучинг сесии с НЛП

Решаване на стратегически и оперативни казуси на ниво мениджъри и супервайзори, с цел постигане на високи резултати и специфични професионални цели.

Кариерен коучинг с НЛП

Стратегическо планиране на развитието на личността в кариерен план. Коучингът е насочен към кандидат студенти, експерти в корпоративна среда и в контекста на търсене на промяна на работодател или на сфера на работа като цяло.

Спортен коучинг с НЛП

Мотивация, развитие на потенциала и работа с вярванията на един спортист или цял отбор.

Коучинг в личен план за живота с НЛП

Анализ и структуриране на актуалната и желаната ситуация на личността или семейството с цел хармония и спокойствие в личен план.