Менторска програма за асистенти

Менторската програма на НЛП Тренинг Център е за забележително активни хора по време на сертификационните ни курсове “Бизнес НЛП Практик с коучинг умения” и “Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения”. Търсим личности, имащи способността да работят по казуси с клиента с емоционална интелигентност и емпатия. В същото време участниците в Менторската програма са и вдъхновители, които работят изцяло на ниво процес и имат време и желание да предават знание и умения с подкрепа и отношение към едни от най-успешните лидери в България. Търсим личности с висока мотивация да сме един екип, да се развиваме заедно напред и с креативност и силна лична отговорност към процеса на работа да раждаме и сбъдваме идеи за развитие, осъзнаване и промяна.

Менторската програма за асистенти на НЛП Тренинг Център е специално създадена с цел участници, преминали през сертификационни курсове “Бизнес НЛП Практик с коучинг умения” и „Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения“ да могат да станат част от екипа на Асистенти на НЛП Тренинг Център и по този начин да развиват уменията си за прилагане на НЛП подхода в професионален и личен план. Визията на екипа ни е да има устойчиво развитие на уменията за личностите, завършили сертификационните програми със силна мотивация за провеждане на индивидуални и екипни коучинг сесии с НЛП подход, менторство и супервизия.

Пълна информация тук