Успешните лидери, мениджъри, спортисти, търговци се стремят да развиват най-важните умения: : управление на нагласата си, влияние върху състоянието, лична отговорност, спортна воля и мислене в стратегии за високи резултати.

Това психологията за Високите постижения!

Коя е вашата темата за състояние на Високи постижения:

  • Ограничаващите вярвания: страхът в ума или мечтите в сърцето?
  • Коучинг с НЛП: стилът на управление на успешните лидери
  • Трансформационно лидерство: 6-те принципа на управлението за изключителни резултати

Мотивационните речи са добавената стойност на всяко едно корпоративно събитие. Силата на екипа ни е в областта на повишаване на мотивацията и ангажираността на участниците, усилване на чувството за принадлежност и отговорността на служителите, стимулация към допълнително усилие за постигане на промяна. Целите на мотивационните речи са насърчаване на индивидуалното и екипното професионално израстване, провокация за предприемане на конкретни действия.

Като резултат от общуването, насочено към мотивиране, екипът придобива увереност, че способностите и уменията на всички членове могат да се приложат в динамична бизнес среда и да доведат до по-висока ефективност в процеса на работа. Без мотивация, дори и екипът, изграден от професионалисти, няма да достигне до върхови постижения и до впечатляващи резултати. Мотивационната реч като вид общуване представлява действие, мисъл, приведена в движение и има способността да повлиява на другите чрез думи, интонации, мимики, жестове и физически действия. Корените на всяко поведение и всички чувства се крият в някакъв вид общуване и именно чрез мотивационните си речи лидери и личности, променили света, успяват да повлияят върху мислите, чувствата и действията на аудиторията си.

Основната цел на мотивационната реч, подготвена от нас е екип, успяващ да надмине очакванията на своите клиенти!