При провеждането на сертификационните ни програми една от традиционните ни, ефективни и безспорно добри практики е включването на асистенти във всеки ден от курса. Ролята им е активно да подпомагат процеса на трениране във формат по-малки групи, както и да споделят своя личен опит от приложението на НЛП и коучинг подхода. Изборът на асистенти се прави по конкретни критерии като премината сертификация за НЛП Мастер Практик, получен висок или минава резултат на сертификация, умения за предаване на знание и презентационни умения, висока емоционална интелигентност и разбира се, всеки от тях идва от различна сфера на бизнеса и различни ниво в йерархията с цел да може да вникне в голям брой специфични казуси във всяка една от групите. За нас, в НЛП Тренинг Център, поканата за асистент е голямо признание за уменията на личността, както и уникална възможност да продължаване на процеса на развитие и поглед от различна перспектива върху приложенията на НЛП подхода.