НЛП предизвикателство

Тествайте знанията си по Невро-лингвистично програмиране:

Невро-лингвистичното програмиране или НЛП е подход за промяна на човешкото поведение. Хората, изучаващи НЛП усъвършенстват своите мисли, действия и емоции, за да разберат повече за това как работят заедно, защо работят така, както и да разберат въздействието, което могат да окажат върху ежедневното им поведение и реакции. Използвайки НЛП може да подпомогнете взаимоотношенията си, да промените начина си на мислене и да продължите напред в живота си.

Отговорете на следващите няколко въпроса, за да видите какво вече знаете за НЛП:

 

Въпрос №1

Как се наричат мислите, които спират човек да реализира промяна и да постигне заложените цели?

А. Позволяващи вярвания
Б. Ограничаващи вярвания
В. Определящи вярвания
Г. Задържащи вярвания

Отговорили сте на 0% от въпросите.